Competenties

Wat verstaan wij onder competenties?

Een competentie is het vermogen van een werknemer om een verzameling van specifieke gedragingen te laten zien die in een bepaalde werksituatie essentieel zijn om het ‘effectief resultaat’ te kunnen behalen. Kort gezegd, competenties zijn datgene wat u ‘in huis’ heeft en kunt laten zien. Competenties bestaan voor een gedeelte uit wat bij iemand van nature aanwezig is en voor een gedeelte uit wat iemand aangeleerd is of aangeleerd kan worden. De elementen die daaruit volgen zijn natuurlijke aanleg, persoonlijke eigenschappen, kennis en ervaring èn de vaardigheden waarover iemand beschikt. Deze bouwstenen vullen als het ware het mandje van competenties. De combinatie van deze onderdelen bepaalt de mate waarin iemand in staat is om de competentie te kunnen laten zien.

Competenties bestaan uit persoonlijkheidskenmerken. Dit zijn kenmerken van uw persoonlijkheid die voor een deel bepalen hoe je jezelf in verschillende situaties zult gedragen, hoe je denkt en handelt. Deze persoonlijkheidskenmerken zijn gekoppeld aan werksituaties en vervolgens is bepaald hoe deze naar voren komen in ‘Werkprocessen’, ‘Denkprocessen’ en ‘Sociale processen’. Neem bijvoorbeeld de competentie ‘Visie’. Deze competentie bestaat uit de volgende persoonlijkheidskenmerken: beschouwend, haalbaarheid, bedachtzaamheid, assertiviteit, zelfsturing en werkwijze. Het kan zo zijn dat een paar persoonlijkheidskenmerken een beperkende invloed hebben op de competentie ‘Visie’, bijvoorbeeld haalbaarheid en bedachtzaamheid. Dit geeft aan dat iemand de competentie ‘Visie’ kan verbeteren door aandacht te besteden aan deze twee persoonlijkheidskenmerken.


Competentieoverzicht

Naam Proces
Visie denk
Innovatie denk
Analytisch probleemoplossend vermogen denk
Besluitvaardigheid denk
Veranderingen initieren en tot succes maken denk
Aanpassingsvermogen denk
Resultaatgerichtheid (sturend) werk
Resultaatgerichtheid (individueel) werk
Beïnvloeden en overtuigen sociaal
Overtuigingskracht (commercieel) sociaal
Kwaliteitsgerichtheid werk
Continu verbeteren werk
Beleid, processen en procedures werk
Managen van anderen sociaal
Teamleiderschap sociaal
Klantgerichtheid werk
Servicegerichtheid werk
Organisatiesensitiviteit sociaal
Relatiebeheer sociaal
Onderhandelen sociaal
Conflictmanagement sociaal
Leiden van vergaderingen sociaal
Actieve vergaderdeelname sociaal
Plannen en organiseren werk
Teamwork en samenwerken sociaal
Beginselvastheid denk
Veiligheid werk
Coachen en ontwikkelen van anderen sociaal
Zakelijk inzicht denk
Motiveren van anderen sociaal
Technisch inzicht denk
Integriteit werk
Veerkracht werk
Continu leren werk
Interpersoonlijke communicatie sociaal
Schriftelijke communicatie sociaal
Presenteren sociaal
Respecteren van diversiteit sociaal

Terug